Adatkezelés és szabályzat

Kérlek olvasd el figyelmesen a verseny- és az adatkezelési szabályzatunkat!

Verseny szabályzat:

A szabályzat minden pontja a jelentkezéstől számítva az eredményhirdetés időpontjáig érvényes.

Jelentkezés a versenyre

 • A versenyre minden 16. életévét betöltött természetes személy jelentkezhet.
 • Amennyiben a jelentkező a jelentkezés pillanatában még nem töltötte be 18. életévet akkor köteles a szülői nyilatkozat kitöltésére és a jelentkezés mellé csatolni azt. A nyilatkozat hiányában a csapat jelentkezését nem fogadjuk el.
 • A jelentkezés során a következő adatokat kérjük el:
  • Csapat neve
  • Csapat nevének rövidítése
  • Kapcsolattartó email cím
  • Játékosok nevei
  • Játékosok játékos nevei
  • Játékosok discord nevei és azonosítói
  • Játékosok születési dátumai
  • Esetleges szülői nyilatkozat(ok)
 • Az adatkezelési szabályzatunkról az oldal alján tájékozodhatnak.
 • A jelentkezés során megadott neveken az Etikai szabályzatban megfogalmazott szabályok érvényesek.
 • A jelentkezés után ellenőrizzük a bevitt adatokat, amely esetben hibás vagy a szabályoknak nem megfelelő adatot találunk a jelentkezést nem fogadjuk el és erről a jelentkező csapatot a megadott emailcímen tájékoztatjuk.
 • Ha a jelentkezés sikeres a csapatokat emailben  tájékoztatjuk a további teendőkről.
 • A verseny hivatalos discord szerveréhez a sikeres jelentkezést követően emailben kapják meg a csapatok a hozzáférést.
 • A verseny a Battlefy oldalán fog játszódni melyhez a hozzáférést is emailben vagy discordon fogják a csapatok megkapni a versenykezdés napja előtt néhány nappal.

Etikai szabályzat

 • A verseny során elvárjuk a versenyzőktől az egymás iránti tiszteletet!
 • A verseny lebonyolításra használt platformok és a játék szabályzatának betartása kötelező megszegése büntetőpontot vonhat maga után. [1-5]
 • Bármely felületen történő a másik fél felé irányuló sértő, obszcén megszólalás tilos és büntetőpontot vonhat maga után, vagy súlyosságtól függően a vezetőség a csapatot kitilthatja a versenyből. [1-5]
  Például:
  • Játékon belüli csevegőfelületen történő obszcén megszólalások
  • Privát csatornákon vagy publikus csatornákon történő zaklatás
  • Játékosok provokálása
  • Játékosok inzultálása
 • Bármely a verseny lebonyolítására használt felület csevegőfelületén történő spam-elés vagy reklámozás tilos és büntetőpontot von maga után. [1-3]
 • A játékosnév, csapatnév nem lehet sértő, obszcén tartalmú.
 • Személyes adat publikálása, bármely a szervezők felügyelete alatt álló felületen szigorúan tilos és versenyről való kitiltást von maga után. [5]
 • A szervezők felé irányuló obszcén, provokáló megszólalások büntetőpontokat vonnak maguk után. [1-3]
 • A szervezőkkel a versennyel kapcsolatos magánbeszélgetések publikálása tilos és büntetőpontot von maga után. [1-4]

Büntetőrendszer

 • A szabályzat megszegését észlelve bármely játékos jelentheti azt. A bejelentéshez szükséges egy rövid leírás a történtekről, a meccsen részvevő csapatok nevei és egy képernyőkép az eset bizonyításaképpen. A bejelentésről a másik csapat is értesülni fog abban az esetben, ha az eset súlyossága megkívánja a szervezők részéről a beavatkozást (büntetőpont adása, csapat kitiltása). A másik csapatnak ebben az esetben lehetősége van a fellebbezésre, ha a bejelentésben szereplő adatokat nem találja valósnak. Ezt követően az eset kivizsgálásra kerül a szervezők által.
  • Játékon belül történt bejelentés esetén a meccs visszanézésével kerül elbírálásra az eset.
  • Olyan bejelentés esetén, mely Számunkra látható discord szobában történt, a Szervezők vizsgálják ki az esetet és hozzák meg a döntést.
  • Olyan bejelentés esetén mely során privát csevegőszobába történt az eset, mindkét fél köteles a bejelentett esetről a discord stream funkciója segítségével elő közvetítést mutatnia.
 • Kivizsgálás után, ha a bejelentés fals adatokat tartalmazott a bejelentő csapata büntetőpontokat fog kapni. [1-3]
 • A bejelentés után nem lehet visszalépni.

 • Büntetőpontokat a következő kategóriák szerint osztunk:
  • Enyhe szabályszegés: 1 büntetőpont
  • Szabályszegés: 2 büntetőpont
  • Közepes szabályszegés: 3 büntetőpont
  • Súlyos szabályszegés: 4 büntetőpont
  • Nagyon súlyos szabályszegés: 5 büntetőpont
 • Ha egy csapat eléri az 5 büntetőpontot akkor a csapatot kitiltjuk a versenyből.
 • A szabályszegés súlyosságát a szervezők ítélik meg.

Játékkal kapcsolatos szabályok

A versenyre lebonyolítására vonatkozó szabályok

 • A verseny időpontja: 2021. augusztus 28. 13:00
 • Szerver: EUNE (EU Nordic and East – EU Észak és Kelet)
 • Pálya: Idézők Szurdoka (Summoner’s Rift)
 • Mód: Tournament Draft Mód
 • Bracket: Double-Elimination (Alsó-Felső ág)
 • Fordulók: BO1 – BO3 (Döntők)

Csapatokra vonatkozó szabályok

 • A csapatnak a regisztrációhoz, illetve a verseny további részéhez, annak elejétől egészen a végéig rendelkeznie kell minimum 5 játékossal, de a csapatlétszám nem haladhatja meg a maximum 7 játékost (5 kezdő – 2 csere).
 • A csapat teljes keretében legfeljebb 2 külföldi játékos szerepelhet.
 • Játékosok cseréjére minden megkezdett mérkőzés előtt, a lobbiba csatlakozáskor van lehetőség (a csapatoknak jelezniük kell a szervezők felé cserével kapcsolatos szándékukat).
 • A csapatnak a regisztrációkor kijelölt csapatkapitánya felelős a csapat és a szervezők közti kommunikáció lebonyolításáért (screenshotok, felmerülő probléma jelentése).
 • Minden játékosnak rendelkeznie kell saját Battlefy, illetve EUNE fiókkal, melyből utóbbit kötelező pontosan csatolnia a Battlefy fiókjához.
 • A játékosok a mérkőzéseket szabadon közvetíthetik (streamelhetik).

Játékmenetre vonatkozó szabályok

 • A verseny kezdete előtt 60 perccel check-in szükséges, máskülönben a csapat nem vehet részt a versenyen.
 • Minden mérkőzés előtt szintén van egy kötelező check-in, amelyre pedig 10 perce van a csapatoknak. Amennyiben nem sikerül a megadott időkorláton belül a check-in, a csapat nem folytathatja a versenyt.
 • A mérkőzés lobbijába csatlakozni a Battlefy weboldalon generált Tournament Code használatával lehetséges. A Tournament Code használatához ezen a linken találhattok segítséget. 
 • A mérkőzés lobbijában csakis azon csapattagok szerepelhetnek, akik az adott meccsben játékosként vesznek részt, néző (spectator) meghívása tilos, büntetést von maga után (kivételt képeznek a verseny szervezői, illetve a szervezőktől engedélyt kapott további személyek).
 • A BO1 szériák ideje alatt a csapatok oldalválasztása a következők szerint történik:
  •  A Battlefy weboldalon amelyik csapat a bal oldalon szerepel, a meccs lobbiban is bal oldalt kell felsorakozzon (blueside).
  • A weboldalon jobb oldalt elhelyezkedő csapat pedig ezen logikát követve a meccs lobbiban a jobb oldalt foglalhatja el (redside).
 • A döntők alatti BO3 szériában az egyes meccsek során a csapatok oldalválasztásának menete:
  • Első forduló: Az első meccsen a csapatok elhelyezkedése (blueside – redside) megegyezik a BO1 szériák alatt lebonyolítandó módszerrel.
  • Második forduló: A BO3 első mérkőzésének vesztese választhat oldalt.
  • Harmadik forduló: A BO3 második mérkőzésének vesztese választhat oldalt. 
 • A lobbit fentről lefelé a következőképpen kell feltöltenie a csapatoknak:
  • Felső ösvény (Top) – Dzsungel (Jungle) – Középső ösvény (Mid) – Lövész (ADC) – Támogató (Support)
  • Nem megfelelő sorrend esetén büntetés szabható ki az érintett csapatra.
 • A lobbiban a meccs elindításához mindkettő csapatnak bele kell egyeznie annak kezdetébe, másszóval jelezni kell, hogyha készen állnak, más esetben büntetést vonhat maga után az azt megszegő csapat felé.
 • Placeholder a verseny ideje alatt engedélyezett, de használatát az ellenfél csapat felé le kell kommunikálni, még a lobbiban. Továbbá a csapat köteles jelezni, mely hőst fogja kiválasztani és az később, az újraválasztás során melyik karakter lesz. Ha vége a hősválasztásoknak, az egyik játékosnak el kell hagynia a hősválasztást, majd utána visszalépnie a lobbiba, hogy az újraválasztás elindulhasson. Bizonyítékként érdemes minden esetben screenshotot készíteni, illetve probléma esetén azt haladéktalanul továbbítani a szervezőknek, hogy az esetet mielőbb elbírálhassák. Szabályszegés esetén büntetés róható ki.
 • Mérkőzés közben Pause használatára 3 alkalommal, összesen 10 percig van lehetőség, viszont azt is csak valamely indokolt, technikai probléma esetén, melyet tudatni kell az ellenfél csapattal (all chat). A mérkőzés folytatásához a szünetet kezdeményezett csapatnak kötelező jeleznie, hogy készek a folytatásra és meg kell várniuk, míg az ellenfél is készen áll (all chat). Hogyha a probléma a megadott időkorláton túl is (10 perc) fennállna, kötelező azt a szervezők tudtára adni, hogy esetlegesen több időt kaphasson a kezdeményező csapat. Ha a szervezők nem adnak engedélyt további idő igénybevételére, a mérkőzésnek folytatódnia kell. Bizonyítékként, a pause nem indokolt/megfelelő használata esetén screenshot készítése szükséges, majd azt továbbítania kell a csapatoknak a verseny szervezői felé, hogy az eset további elbírálása megkezdődhessen. Szabályszegés esetén büntetés róható ki.
 • A mérkőzések alkalmával tilos a játékbeli hibák kihasználása (bug abuse), büntetést von maga után.
 • A mérkőzést, ha az egyszer már elindult tilos feladni (surrender), máskülönben az azt elkövető csapat büntetésben fog részesülni.
 • A mérkőzés végeredményét a csapatkapitánynak screenshot formájában kötelező elküldenie a szervezőknek, a következő platformok bármelyikén: Battlefy, Discord.
 • Mérkőzés újrajátszására abban az esetben van lehetőség, ha a hősválasztás, esetlegesen a töltőképernyő (loading screen) ideje alatt egy játékos nem önhibából adódó probléma miatt (bug) nem képes csatlakozni a mérkőzéshez, amely még nem érte el az 1 percet és abban az időintervallumban egyik játékos sem szenvedett el sebzést.
  (A bug okozta problémáról kötelező screenshotot (ha a helyzet megkívánja akár többet is) készíteni, illetve azt/azokat a szervezők felé továbbítani, akik elbírálják a kialakult helyzetet.)
  Az újrajátszás alkalmával az előző hősválasztásban végbement bannok és pickek alapján kell az újrajátszani kívánt mérkőzést ismét elindítani. A rúnák és idézői képességek szintén az újrajátszani kívánt meccs beállításait követelik meg minden játékostól.
  Abban az esetben, ha a problémát tapasztalt játékos és a csapattagok úgy ítélik meg, hogy a továbbiakban sem oldódna meg a felmerülő probléma az érintett játékos esetében, (illetve a szervezők az esetet elbírálták és megerősítették, hogy valóban bug okozta a problémát) akkor a szervezők engedélyével lecserélhetik az érintett játékost (amennyiben van regisztrált cserejátékosa a csapatnak), viszont a cserejátékosnak kötelező az érintett meccsen a lecserélt játékos által már kiválasztott: ban, pick, rúnaoldal és idézői képességek szerint játszania.
 • A verseny ideje alatt felmerülő kapcsolati problémák (magas ping) és/vagy esetenként hardware okozta fennakadás nem indokolhatja egy meccs halasztását, sem annak újrajátszását. Abban az esetben, ha a probléma még a mérkőzés kezdete előtti 10 perces check-in fázisban történik és van a csapatnak cserejátékosa, ezenfelül lekommunikálták az esetet a szervezők felé, lecserélhetik az érintett játékost (amennyiben az érintett csapat nem rendelkezik becserélhető csapattaggal és nem képes a 10 perces időkorlát alatt megoldani a problémát, az kizárást von maga után).

 

Adatkezelési szabályzat: